Women

Women's Squash Week 2022 Recap

Women’s Squash Week 2022 Recap

More than 250 Women & Girls across BC participated in Women’s Squash Week 2022! Squash BC is thrilled to share that Women’s Squash Week was...

Women’s Squash Week 2022

WOMEN’S SQUASH WEEK IS BACK! In 2021, Women’s Squash Week was a resounding success, with almost 250 women and girls participating in squash throughout the...